Vernéřovice

Statky broumovského typu jako evropský architektonický fenomén

Obec Vernéřovice (německy Deutsch Wernersdorf) se nachází v údolí Vernéřovického potoka a svým východním koncem prakticky navazuje na město Meziměstí. Žije zde 315 obyvatel.

Vernéřovice, nalézající se severozápadně od Broumova v údolí dnešního Vernéřovického potoka, byla jako ves lánového typu založena emfyteutickým právem za kolonizace Broumovska někdy ve druhé polovině 13. století.

Poprvé se v písemných pramenech připomíná ale až k roku 1351 pod názvem „Wernhirsdorf“.

Jak samotný název napovídá, byla patrně vysazena německým lokátorem Wernerem (Wernhirem), který patrně pocházel ze sousedního Slezska (snad z okolí Friedlandu).

Ležíce na samotných hranicích mezi broumovským klášterním panstvím a územím rodu erbu třmene byla tato poddanská ves původně v držení vládyckých rodů (1355 – Ješek Hořvic, 1375 – Vintíř z Lažan a 1377 – Kunclín z Lažan). Teprve až r. 1434 se stala majetkovou součástí broumovského kláštera, když ji (spolu se sousedními vesnicemi Vižnovem a Meziměstím) prodali bratři Johnové tehdejšímu opatu Heřmanovi. Ovšem ještě v průběhu následujícího století byla klášterem vedena jako občasná majetková zástava.

K datu 1484 se tato osídlená lokalita uváděla v písemných pramenech již jako Německé Vernéřovice (Deutsch Wernersdorf). V rámci celého klášterního panství bylo postupně zavedeno poměrně prosperující zemědělské hospodářství a zdejší poddanská ves (obdobně jako ostatní poddanské vsi na celém panství) se stala hospodářskou zásobárnou broumovského kláštera. Podle urbáře z r. 1602 se ve Vernéřovicích nacházelo 29 rolníků, kteří každoročně – na sv. Jiří a sv. Jana – odváděli peněžní daň ve výši 9 kop a 43 grošů.

Právní reorganizací v letech 1849 – 1850 byla zrušena feudální správa a Veméřovice se staly samostatnou obcí s vlastním úřadem. Administrativně byly zařazeny do územního obvodu okresního hejtmanství i okresního soudu v Broumově.

Partneři projektu