Velká Ves

Statky broumovského typu jako architektonický fenomén

Velká Ves, dříve též Velkoves (německy Grossdorf) je část města Broumov. V roce 2009 zde bylo evidováno 333 adres. V roce 2001 zde trvale žilo 1496 obyvatel.

O založení obce se dochovala zakládací listina v latinském jazyce z 15.3.1256 v souvislosti s odevzdáním území k osídlování novým kolonistům vydaná opatem benediktinského kláštera v Broumově Martinem I. Název obce prodělal v německé verzi řadu změn a ustálil se až v 19. st. jako Grossdorf, v překladu Velká Ves.

Další doklad o vývoji obce se dochoval v urbáři benediktinského opatství z r. 1406, kdy bylo v obci 13 sedláků s povinností platit nájem.

Po zrušení robotní povinnosti roku 1848 sílí rozmach všech obcí na Broumovsku včetně Velké Vsi až do 1. světové války. V tomto období zde vzniklo velké množství originálních klasicistních kamenných dvorců, které vytlačily dříve namnoze dřevěné usedlosti.

Unikátní areály ve stylu klasicismu zvýrazněného regionálním ztvárněním vynikají architektonickou invencí konvenující se symbiózou s krajinou a se smyslem pro detail. V souvislosti s rozmachem textilního průmyslu byla ve Velké Vsi postavena i řada dělnických domů pro přistěhovalé textilní dělníky, kteří byli většinou luteráni, na rozdíl od katolických sedláků. Proto zde byl postaven pod klášterem roku 1913 secesní evangelický kostel Zmrtvýchvstání. Broumovské statky jsou ve Velké Vsi vystaveny výhradně po levé straně silnice od Olivětína směrem k polským hranicím v místech, kde přechází údolní niva do mírného svahu a jsou situovány dominantně štíty ke komunikační ose.

Partneři projektu