Šonov

Statky broumovského typu jako architektonický fenomén

Obec Šonov (německy Schönau) se nachází nedaleko Broumova. Žije zde 306 obyvatel.

Je to obec s největší délkou (přes 7 kilometrů) a největší rozlohou katastrálního území na Broumovsku. Hranice katastrálního území obce je z větší části totožná s česko-polskou státní hranicí.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1300. Velká dvouřadá lánová ves patřila od počátku broumovskému proboštství, osídlena byla osadníky německého původu.

V roce 1776, kdy byla v obci zavedena čísla popisná, se zde nacházelo 245 domů.

Již v roce 1350 je v Šonově uváděn farní kostel sv. Jana Evangelisty V roce 1492 byl postaven znovu, pravděpodobně již z kamene. V Hesseliově urbáři z roku 1676 je popsán jako dobře postavený kamenný kostel, obklopený zdí. V roce 1681 byl obnoven, rozšířen a znovu vysvěcen. Vedle kostela stála dřevěná zvonice.

Starý kostel sv. Jana na hřbitově byl užíván i po dostavbě nového kostela sv. Markéty nad obcí, zejména v zimě, dokud nebyl v roce 1775 při selské rebelii spolu s farou zapálen. Na jeho místě byla po sto letech postavena kaple Panny Marie Růžencové. Protože kostel sv. Jana Evangelisty již nevyhovoval potřebám nejlidnatější vesnice broumovského klášterního panství, bylo rozhodnuto o stavbě nového kostela. Pravděpodobně na návrh autora projektu Kiliána Ignáce Dientzenhofera bylo jako místo pro nový kostel sv. Markéry zvoleno návrší nad středem obce.

V létě roku 1727 byl položen základní kámen a již za tři roky, na svátek sv. Markéty, které byla novostavba zasvěcena, opat Otmar Zinke dokončený kostel vysvětil.

Partneři projektu