Křinice

Statky broumovského typu jako evropský architektonický fenomén

Obec Křinice byla založena roku 1255 jako součást klášterního panství řádu benediktinů na Broumovsku. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1395, kde byla označována jako Wickersdorf. V roce 1411 je poprvé doloženo jméno Weckersdorf. Původně patřila k Polickému újezdu, který český král Přemysl Otakar I. věnoval břevnovskému benediktinskému klášteru.

Byla založena v době působení broumovského opata Martina (1253–1278) a osídlena německými kolonisty. Obec patřila do farnosti Broumov. Existence školy je prokázána k roku 1631. Zpočátku bylo zakázáno usazování řemeslníků, s výjimkou jednoho mlýna a hostince. Proto byly Křinice v roce 1677 největší selskou obcí broumovského klášterního majetku. V tomto roce je zaznamenáno 51 sedláků a 43 domkářů.

V roce 1800 byla postavena nová škola, která byla v roce 1875 opět nahrazena novou budovou. Dřevěným potrubím z křinického prameniště byla již od roku 1706 přiváděna voda do broumovského kláštera, od roku 1880 pak také i do města Broumov.

Velké škody napáchal požár v roce 1815. Při dalším požáru v roce 1885 bylo v Křinicích zničeno 24 domů. V druhé polovině 19. století se mnoho obyvatel obce vystěhovalo do Chile.
Po Mnichovské dohodě v roce 1938 byly Křinice s převážně německým obyvatelstvem připojeny s okresem Broumov k Říši. Po druhé světové válce dále patřily do okresu Broumov.
Násilnosti na německém obyvatelstvu v roce 1945 si vyžádaly 13 obětí na životě. Do roku 1946 byli odsunuti zbývající němečtí obyvatelé. Tím poklesl počet obyvatel o více než polovinu (V roce 1939 se zde k trvalému pobytu hlásilo 1030 lidí, v roce 1961 pouze 516). Mnoho domů bylo ponecháno zkáze. Po zrušení okresu Broumov připadly Křinice v roce 1961 do okresu Náchod.

V roce 1995 byla obec Křinice prohlášena za památkovou rezervaci č. ÚSKP 1100.

Partneři projektu