Křinice č.p. 194

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Adresa: Křinice č.p. 194
Kat. území: Křinice
GPS: 50.5706456N, 16.3164044E

Památková ochrana: ano
Rejstřík ÚSKP: 37167/6-1779
Vročení: 1. pol. 19. stol.

Obecní úřad: Křinice
ORP: Broumov

Základní informace: Wikipedia

Německý název obce: Weckersdorf
Heimatkreis Braunau: Weckersdorf

Zemědělská klasicistní usedlost broumovského typu z 1. poloviny 19. stol. s původní dispozicí, stavebními a architektonickými prvky. Dochovány dům a kolna, výměnek znehodnocen, stodola se zřítila. Částečně dochovaná velká usedlost.

Zemědělská usedlost broumovského typu volně stojící v zástavbě. Jednotlivé objekty obklopují dvůr. Součástí usedlosti je zděný dům štítově orientovaný ke komunikaci, zděná polootevřená kůlna orientovaná štítovou stěnou směrem k domu a okapovou stěnou směrem k silnici ve spodní části dvora. Dále zděný výměnek situovaný v horní části dvora paralelně s kůlnou, dnes silně znehodnocený novodobými úpravami. Původně byla součástí usedlosti také zděná stodola orientovaná paralelně s obytným domem, stodola však zcela zanikla a ve dvoře usedlosti nejsou patrny žádné výrazné známky její existence. V místech někdejší stodoly je ve spodní části postavena malá zděná kůlna s pultovou střechou.

Odkaz: https://www.pamatkovykatalog.cz/venkovska-usedlost-2316973

Partneři projektu