Křinice č.p. 140

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Adresa: Křinice č.p. 140
Kat. území: Křinice
GPS: 50.5775242N, 16.2917817E

Památková ochrana: ano
Rejstřík ÚSKP: 28859/6-1783
Vročení: 1856

Obecní úřad: Křinice
ORP: Broumov

Základní informace: Wikipedia

Německý název obce: Weckersdorf
Heimatkreis Braunau: Weckersdorf

Broumovský klasicistní obytný dům hospodáře bývalé rolnické usedlosti vystavěný v roce 1856. Některé prvky interiéru pocházejí z roku 1796, kdy byl dům po požáru obnoven.

Venkovský dům broumovského typu volně stojící v zástavbě, štítově orientovaný ke komunikaci, přízemní, zděný z kamene a cihel, střecha sedlová, krytina pálené tašky, krov hambalkový. Vstupy do síně, maštale a chléva ve dvorní okapové stěně a vstupy uvnitř domu s pískovcovými portály a původními dveřmi. Okna též původní , ve světnicích obdélná čtyřtabulková, u síně šestitabulkové se šambránami a podokenními římsami. U přední komory okno šestitabulkové, zamřížované, s pískovcovým ostěním datovaným 1795. Jedno te tří oken světnice zazděno. Vstup do síně ve výklenku s nikami se sediles, vedle vstupu do síně obdélné dvoudílné šestitabulkové okno se šambránou a pískovcovým parapetem, v šíři síně stěna předstupuje. Vstupy do chléva a maštale s pískovcovými portály s rovným nadpražím a klenáky, v jednom monogram IHS, ve druhém reliéf kříže. Štítová stěna trojosá, v ploše štítu čtyři pilastry s pískovcovými hlavicemi a patkami, mezi nimi tři obdélná čtyřtabulková okna ve slepých arkádách. Nad rovným překladem dvě osmitabulková okna, mezi nimi výklenek pro plastiku. V úhlech štítu paprskovitě členěná půlkruhová okénka. Všude podokenní římsy a zbytky šambrán. V zadní okapové stěně čtyři malá okénka v pískovcovém ostění, jedno stejné zamřížované okno do sklepa, dřevěné vstupní dveře do síně v pískovcovém ostění a dvě zazděná okna se zbytky pískovcových parapetů. Zadní štít zděný z kamene a cihel, opadaná omítka. Ve štítu malé půlkruhové okénko, pod ním dvě malá obdélná okénka, v 1. patře štítu rovněž dvě malá okénka, mezi nimi seníkový otvor na půdu s dřevěnými prkennými dveřmi, vše v pískovcovém ostění.

 Odkaz: https://www.pamatkovykatalog.cz/venkovsky-dum-13928910 

 

Partneři projektu