Jetřichov

Statky broumovského typu jako architektonický fenomén

Jetřichov (německy Dittersbach) se anchází cca 5,5 km od Broumova. Žije zde 461 obyvatel.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1395 v potvrzovací listině Václava IV., ve které břevnovskému klášteru potvrzoval ves Jetřichov latinsky uvedenou jako Villa Dietrspach. V dalších písemnostech je už uváděná jako Dittersbach (Dětřichův potok). V roce 1406 byla ves podle urbáře sestavena ze sedmi lánů.

V roce 1574 byla samostatnou poddanskou vsí, pod níž patřily vsi Březová a Hynčice. V roce 1602 zde žilo 32 rolníků a 20 chalupářů. Po třicetileté válce v roce 1648 ve vsi žilo jen 8 rolníků, 10 zahradníků a dva chalupáři.

Podle kolorovaného Hesseliova urbáře z roku 1677 je zakresleno a uvedeno 29 statků. 20 chalup, šolcovna a mlýn.

V roce 1757 podle tereziánského katastru bylo ve vsi 53 rolníků, 17 tkalců, 1 krejčí, 1 švec a 1 kovář, k nim náleželo celkem 40 podruhů, většinou přadláků, a 1 panský mlynář. V roce 1833 se uvádí 144 domů s 976 obyvateli a také škola z roku 1780, poplužní dvůr a dva mlýny. V roce 1843 bylo ve vsi 152 domů a 1016 obyvatel. Od roku 1850 byl Jetřichov samostatnou obcí se správou obce Březová.

V Jetřichově (a sousedních Hynčicích) v 2. polovině 19. století provozoval barvírnu příze a přádelnu podnikatel a politik Anselm Heinzel, poslanec Českého zemského sněmu. V roce 1840 založil textilní továrnu Franz Drechsel a v roce 1856 přistavěl mandl a bělidlo. V roce 1870 firmu převzal syn Anton Drechsel, který ji rozšířil o barevnu. První celodřevěná škola byla založená v roce 1780. V roce 1853 byla postavena druhá škola (budova čp. 157) a v letech 1879–1880 byla postavena třetí školní budova (čp. 103).

Partneři projektu