Hynčice

Statky broumovského typu jako architektonický fenomén

Obec Hynčice (německy Heinzendorf) je nejmenší obcí Broumovského výběžku. Obec Hynčice leží v západní části Broumovského výběžku při řece Stěnavě. Žije zde 191 obyvatel.

První písemná zmínka o obci pochází z 31. srpna 1255 z předávacího spisu opata Martina břevnovsko-broumovského kláštera vůdci kolonistů Frichelovi. Udává se rozloha 140 ha, která byla předána do užívání německým kolonistům. Urbář z roku 1406 uvádí 3 láníky a 63 ha rozdělené mezi malé vlastníky. Berní kniha z roku 1674 a urbář z roku 1676 uvádí v obci 10 sedláků, 10 chalupníků a 25 stavení.

V roce 1680 se poddaní z Hynčic účastnili povstání proti vrchnosti. V letech 1741–1763 postihly Broumovsko Slezské války. Místu nad Hynčicemi se říká Laudonovy valy. V roce 1860 založili bratři Heinzelové přádelnu lnu a později přistavili i tkalcovnu. Výroba byla ukončena v roce 1957.

V šedesátých letech 20. století byla obec připojena obci Ruprechtice a později ke střediskové obci Meziměstí. Od roku 1992 je samostatnou obcí.

Partneři projektu