Heřmánkovice

Statky broumovského typu jako architektonický fenomén

První písemná zmínka o obci Heřmánkovice (německy Hermsdorf) pochází z roku 1353. Podle kroniky obce byly Heřmánkovice založeny v roce 1255. Chybí však písemný doklad. Obec patřila od založení kláštera benediktinů v Broumově k jeho vsím.

Byla vysazena jako údolní lánová ves podle německého práva (emfyteuze) lokátorem Hermannem. Od roku 1849 je samostatnou obcí.

Název obce se vyvíjel od Herrmannvilla (1353), Hermansdorf (1361), Hermansdorf (1406), Hermanusdorf (1620), Hermsdorf/ Hermannsdorf/ Heržmanice (1790), Hermbsdorf (?), Hermsdorf (1836) až po Heřmánkovice. V překladu jde o Hermannovu (Heřmanovu) ves.

Součástí Heřmánkovic byla osada Benešov (Strassenau) založená v roce 1836. Od roku 1960 je připojena k Broumovu. Obec Janovičky (Johannesberg/ Janovice/ Janovičky) založené v roce 1753 je součástí Heřmánkovic od roku 1949. Dominantou obce je římskokatolický kostel Všech svatých. Patří do broumovské skupiny barokních kostelů.

Partneři projektu