Heřmánkovice č.p. 53

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Adresa: Heřmánkovice č.p. 53
Kat. území: Heřmánkovice
GPS: 50.6431781N, 16.3320553E

Památková ochrana: ano
Rejstřík ÚSKP: 50515/6-6159
Vročení: 1847

Obecní úřad: Heřmánkovice
ORP: Broumov

Základní informace: Wikipedia

Německý název obce: Hermsdorf
Heimatkreis Braunau: Hermsdo

Přízemní zděný dům menší zemědělské usedlosti vybavený nevysunutou křížovou světničkou. Příklad menší usedlosti Broumovska v lidově klasicistním slohu.

Stavba obdélného půdorysu se sedlovou střechou pokrytou pálenými taškami, zděná z kamene a cihel, orientovaná ve směru východ-západ. Zadní část stavení původně s chlévy je odbourána. Jižní okapová stěna, původně do dvora, je šestiosá, první osu zleva tvoříobdélné dvokřídlé ven otvíravé okno , zamřížované, s kamenným parapetem s profilem, kolem hladké šambrány nahoře s hladkým trojúhelným nástavcem. V šíři síně okapová stěna mírně předstupuje a tvoří mělký rizalit. Čelně vlevo v rizalitu je stejné okno, ale zapuštěné s předsazenou mříží. Vpravo v rizalitu vstup do domu s kamenným portálem s nadpražím zvednutým na každé straně dvěma čtvrtkruhy, ve vrcholu klenák s monogramem J. H. a vročením 1847. Vstupní dveře původní klasicistní, dvoukřídlé, každé křídlo se třemi kazetovými výplněmi, klika nová. Rizalit je nastaven patrem tvořícím sedlově zastřešený střešní vikýř. Štítová stěna vikýře je od rizalitu odělena profilovanou římsou pokrytou taškami. Nad touto římsou jsou dvě zapuštěná dvoukřídlá čtyřtabulková okna s kamenným parapetem a šambránou. Nároží štítové stěny vikýře člení na každé straně dva sdružené hladké pilastry nesoucí kladí a profilovanou římsu krytou taškami. V patře štítu jsou dvě úzká okénka na šířku, pod vrcholem štítu výklenek pro plastiku. Vpravo od rizalitu tři osy dvojitých ven otvíravých oken do světnice, okna dvoukřídlá, dvoutabulková, kolem oken šambrány protažené v profilovanou římsu s hladkým trojúhelným nástavcem. Východní štítová stěna je tříosá, okna lícová, dvoukřídlá, šestitabulková, s kamennými parapety a hladkými šambránami v maltě nahoře vytaženými v profilovanou římsu s trojúhelnýmštítovým nástavcem. Fasáda přízemí je na nárožích členěna dvojicemi sdružených pilastrů nahoře s triglyfy. Štít je oddělen profilovanou římsou krytou taškami. Ve spodní části štítu tři lícová dvoukřídlá šestitabulková okna s kamennými parapety s profilem a hladkými šambránami. V patře štítu dvě stejná okna, o něco nižší s kamennými parapety bez profilu. Štít je podél střechy lemován profilovanou římsou. Fasáda těchto průčelí z vápenné omítky bílé barvy, architektonické prvky žluté, podezdívka domu hrubě omítnuta. Severní okapová stěna celá hrubě omítnuta. V první ose zleva v této stěně je stejné okno jako na východním průčelí. Dále vstup do síně, zazděný, zůstal pouze kamenný pravoúhlý portál bez dekoru. Zazděný vstup má pouze větrací okénko. Po stranách dveří dole vlevo i vpravo jsou úzká obdélná sklepní okénka v kamenném ostění, zamřížovaná. Dále za vstupem dvě rovněž zamřížovaná obdélná větrací okénka s kamenným ostěním. Pod střechou hladký pás v omítce. Odbouraná stěna na západní straně hrubě omítnutá, bez otvorů. V interiéru ve světnici je trámový záklopový strop, severní světnička s omítnutým podhledem ve středu se štukovým dekorem čtyřkružby.

Partneři projektu