Heřmánkovice č.p. 49

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Adresa: Heřmánkovice č.p. 49
Kat. území: Heřmánkovice
GPS: 50.6417753N, 16.3331425E

Památková ochrana: ne
Rejstřík ÚSKP: 51118/6-6240
Vročení: –

Obecní úřad: Heřmánkovice
ORP: Broumov

Základní informace: Wikipedia

Německý název obce: Hermsdorf
Heimatkreis Braunau: Hermsdorfano

Přízemní jednotný zděný lidově klasicistní dům menší usedlosti. Příklad zástavby obcí Broumovského výběžku.

Zděný dům je situován na okraji obce po levé straně průjezdní komunikace, orientovaný kolmo průčelním štítem. Patrové zděné stavení, podsklepené, vystavěné na obdélném půdorysu s průchozí chodbou. Kamenná podezdívka vyrovnává svažitost terénu k jižní straně. Krov sedlové střecha s ostře zakončeným štítovým průčelím. Od JZ okapové strany vystupuje z líce patrový rizalit se dvěma lichými arkádami, zdůrazňující střed fasády. Klasicistní průčelní štít uplatněn s výraznou štukovou výzdobou, v přízemí se čtyřmi okenními osami, v 1. NP uplatněny 3 okenní osy se segmentovými osvětlovacími okénky po stranách, ve štítě 2 okenní osy se segmentovým okénkem ve vrcholu. Okna v dřevěných rámech, mírně zapuštěná v líci fasády, dělena na šest polí, s kamennými oblými parapety. Okapová JZ strana s honosným vstupním tzv. sedátkovým portálem s vpadlinami v kolmých špaletách, který je zakončen segmentem. Stlačený, zapuštěný segment portálu je dekorován profilovanými pilastry ukončenými ionskými hlavicemi a patkou s dekorem kopretiny ve spodní části. Segment portálu je dekorován rostlinnou ornamentikou, hlavní klenák s vročeným J. A. (?) / 1877. Dvoukřídlé dřevěné vstupní dveře s nadsvětlíkem opatřeným rostlinným dekorem. V přízemí JZ okapové strany šest okenních os, čtvrtá osa od nárožní pravé strany se vstupními dveřmi v patrovém rizalitu. Zadní trakt se dvěma vstupy do chlévů v kamenném ostění, v horní části se segmentově stlačeným obloukem, s dvoukřídlými dřevěnými vraty. Dvě okenní osy chlévů stejné velikosti. Do paty nádvorní stěny je vestavěná psí bouda, která je zdobena keramicky tesaným „průčelím“, napodobující štít domu. Zadní štítové průčelí (k S straně) bez architektonických ambicí, nosná zeď přízemí hladká, ve štítě čtyři obdélná větrací okénka, ve vrcholu osvětlovací segmentové okénko. SV okapová strana – od štítového průčelí 3 okenní osy světnice, dveře s průchozí chodbou a okenními osami chlévů v kamenném ostění v počtu 5 ks. Pohledově uplatněná okna jsou lemována štukovými šambránami, v horní části se segmentovým prvkem. Fasáda objektu hladká s lizénami, vnější plochy stěn přejímají klasicistní kontrast členěné a nečleněné hmoty. Barevnost fasády ve světlých plochách, dekorativní prvky šambrán a říms ve světlém okru. Krytinou střechy pálená obdélná taška (falcovka) vínové barvy uchycená na latích.

Partneři projektu