Hejtmánkovice

Statky broumovského typu jako architektonický fenomén

Obec Hejtmánkovice (německy Hauptmannsdorf) se nachází v těsném sousedství města Broumov. Žije zde 607 obyvatel. Obcí protéká Liščí potok.

Kolem roku 1296 (zakládací listina se nedochovala, ale je to známo z poznámek opata Bavora, nástupce opata Martina) vznikají dvě osady. Voigtsdorf asi v místech od kovárny k mostu a Voigtsbach od mostu dolů, těsně u broumovských hradeb. O něco později vznikají v horní části vlastní Hejtmánkovice, sice menší, ale s vlastním starostou – šolcem.

Podle pověsti pochází jméno Hejtmánkovic od zakladatele – holandského hejtmana Wekanyho, zajatého ve válce a věnovaného s ostatními 3000 zajatci císařem Fridrichem českému králi, druhá verze odvozuje jméno od prvního šolce jménem Heitfolk.

V dochovaných zápisech je jméno obce v mnoha podobách, od Haitfolksdorf v zápisech opata Bavora až po poslední Hauptmansdorf, kterému odpovídá i česká podoba. V roce 1406 bylo na Broumovsku 13 obcí, Voigtsdorf s 12 usedlostmi a Hauptmansdorf s 9 usedlostmi patřily k menším. Ke spojení obou obcí došlo ve druhé polovině 17. století. Hejtmánkovice mají typické uspořádání kolonizační vesnice: osou obce je komunikace podél vodního toku, poblíž komunikace leží usedlosti na počátku souvislého pruhu pozemků, které k usedlosti patří. Obec je rozložena do délky a nemá žádné centrum. 

V roce 1898 měly Hejtmánkovice 1 333 obyvatel, v roce 2018 méně než polovinu tohoto počtu. V roce 1986 byly Hejtmánkovice připojeny, přes nesouhlas obyvatel, k Broumovu. Obec se znovu osamostatnila v roce 1990.

Partneři projektu