Hejtmánkovice č.p. 115

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Adresa: Hejtmánkovice č.p. 115
Kat. území: Hejtmánkovice
GPS: 50.6068639N, 16.2823611E

Památková ochrana: ano
Rejstřík ÚSKP: 45171/6-4794
Vročení: 1855

Obecní úřad: Hejtmánkovice
ORP: Broumov

Základní informace: Wikipedia

Německý název obce: Hauptmannsdorf
Heimatkreis Braunau: Hauptmannsdorf

Zděný klasicistní obytný dům broumovského typu dle vročení z roku 1855.Vnitřní dispozice komorochlévního typu se světnicí s trámovým záklopovým stropem. Střecha je sedlová, krov hambalkový. V regionu typická součást zděné usedlosti z pol. 19. století.

Dům broumovského typu volně stojící v zástavbě, okapovou stěnou orientován paralelně s komunikací, přízemní, zděný z kamene a cihel, střecha sedlová, krytá taškami, krov hambalkový. Štítová stěna trojosá, v ploše štítu symetricky rozložena tři šestitabulková okna a tři půlkruhové větráky s náznaky hladkých šambrán a podokenními římsami. Na zadní štítové stěně dvě vpadlé plochy, ve štítě symetricky rozloženy čtyři obdélné větráky s pískovcovým ostěním a půlkruhový větrák pod vrcholem. Okna do obytných prostor čtyřtabulková, obdélná, se šambránami a podokenními římsami, druhotná, zachovávají původní tvar a velikost. V nádvorní okapové stěně jsou dvě okna do světnice, vstup s pískovcovým ostěním a původními dveřmi, okno do síně, dvě prostory někdejšího chléva, vstup a okno do dílny a dřevěná vrata do garáže. V průčelní okapové stěně dvě okna do světnice, malé obdélné okénko do síně, vstup ve výklenku se sediles a pískovcovým ostěním, klenáku vročení 1855, a původními dvoukřídlými dveřmi. Dále okno do komory a obloukový vjezd na někdejší mlat uzavřený dřevěnými vraty. Vrata dvoukřídlá, svisle šalovaná, nová. Ve vrcholu klenutí vjezdu klenák s vročením 1855. V šíři síně okapová stěna mírně předstupuje, před vstupem vyzděna kamenná terasa, zábradlí druhotné.

Partneři projektu