Božanov č.p. 289

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Adresa: Božanov č.p. 289
Kat. území: Božanov
GPS: 50.5228589N, 16.3505489E

Památková ochrana: ano
Rejstřík ÚSKP: 49721/6-6054
Vročení: 1863 

Obecní úřad: Božanov
ORP: Broumov

Základní informace: Wikipedia

Německý název obce: Barzdorf
Heimatkreis Braunau: Barzdorf

Dům broumovského typu. Hodnotná ukázka klasicistní broumovské architektury s vročením 1863.

Dům broumovského typu volně stojící v zástavbě, okapová stěna souběžně s komunikací. Dům na podezdívce z pískovcových kvádrů, obdélného půdorysu s rizality v okapových stěnách, střecha sedlová, krytina eternit. Štítová stěna tříosá, okna šestitabulková s podokenními římsami a šambránami, suprafenestra s malou květovou rozetkou a přímou nadokenní římsou. Štít oddělen mohutnou profilovanou římsou krytou eternitem. Ve štítu čtyři pilastry s patkami a ionskými hlavicemi, mezi nimi tři jednodílná šestitabulková okna ve slepých arkádách, nad okny pod profilovanými oblouky arkád květové rozetky. Ve vrcholu štítu velké trojdílné šestitabulkové okno, segmentově zaklenuté, nad ním rovněž rozetka. Patro štítu odděleno menší profilovanou římsou se zubořezem. V úhlech štítu půlkruhová paprskovitě členěná okna. paprsky s rostlinnými motivy. Pod okny ve štítu rostlinná štuková výzdoba. Uliční okapová stěna má osm os. V přední části jsou dvě jednodílná šestitabulková okna okna do světnice, okna se šambránami a profilovanými parapety. Suprafenestra s malou květovou rozetkou a přímou lehce profilovanou římsou. Dále okapová stěna v šíři síně předstupuje a tvoří mělký rizalit. V rizalitu je v segmentovém výklenku se sediles tvaru mušle vstup do síně, vstupní dveře dřevěné, dvoukřídlé, původní klasicistní v kamenném portálu s profilací zvýrazněným rámováním, ve vrcholu klenák s motivem kříže a iniciálami IHS. Vedle vstupu do síně okno do síně ve slepé arkádě, stejné jako okna do světnice. Archivolta oblouku slepé arkády a vstupního výklenku zvýrazněna profilovaným štukovým pásem. Patro mělkého rizalitu vystupuje ze střechy a tvoří sedlově zastřešený vikýř. Na čelní straně vikýře dvě stejná okna jako v přízemí se šambránami a podokenními parapety, nad okny květové rozetky, pod okny štukový pás s rostlinným motivem. Mezi okny je pamětní deska s nápisem a datací 1863. Štít vikýře je oddělen profilovanou římsou, ve štítu dvě půlkruhově zaklenutá okénka se sdruženým parapetem, nad nimi květová rozetka. Dále jsou za oknem do síně dvě stejná okna do malé světničky, velká dvoukřídlá vrata z prken svisle kladených, segmentově zaklenutá a jedno stejné okno. Oblouk klenutí nad vraty zvýrazněn profilovaným štukovým pásem. Všechna okna jsou nová, všechny parapety neseny konzolkami. Profilovaná korunní římsa a hladké nárožní lizény. Ke vstupu do síně vedou pískovcové schody, terénní nerovnost je vyrovnána nadezdívkou z pískovcových kvádrů, nadezdívka s ohrazením z dřevěných kůlů v pískovcovích sloupcích. V přízemí zadního štítu tři stejná okna jsko v ostatních stěnách se stejnými šambránami a parapety jako u předešlých stěn, ve štítu dvě šestitabulová okna s hladkými podokenními parapety, šambránami a nadokenními římsami. V úhlech a ve vrcholu štítu malá půlkruhová okna. Fasáda tohoto štítu hladká, hladké nárožní lizéna, lemování štítu a štít oddělen hladkou pásovou římsou. V zadní okapové stěně vlevo okno do světnice, vpravo otvor po původních průjezdových vratech. Ve střední části rovněž rizalit jehož patro vystupuje nad střechu a tvoří sedlově zastřešený vikýř. V rizalitu dvě jednodílná šestitabulková okna, na štítové stěně vikýře dvě a ve vrcholu jedno stejné okno. Ze strany vstup na terasu. V interiéru klenutá chodba s arkádami na ionských pískovcových sloupech se schodištěm uprostřed, klenutá je i hospodářská část. Ostatní části domu plochostropé.

Odkaz: https://www.pamatkovykatalog.cz/zemedelska-usedlost-a-vyklenkova-kaplicka-2140523

Partneři projektu