Božanov č.p. 227

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Adresa: Božanov č.p. 227, 228
Kat. území: Božanov
GPS: 50.5214122N, 16.3490222E

Památková ochrana: ano
Rejstřík ÚSKP: 102034
Vročení: 

Obecní úřad: Božanov
ORP: Broumov

Základní informace: Wikipedia

Německý název obce: Barzdorf
Heimatkreis Braunau: Barzdorf

Dvorcový klasicistní statek broumovského typu sestávající se ze tří objektů. Datace 2. polovina 19 století a začátek 20. století. Usedlost patří k menšině intaktně dochovaných objektů v interiéru i exteriéru.

Dvorcový statek broumovského typu situovaný v intravilánu obce založené jako lesní lánová ves. Usedlost sestává ze tří objektů: obytná budova, výměnek, hospodářská stodola.

Jedná se o osobitý a hodnotný klasicistní statek broumovského typu, který svědčí o mimořádně zdařilém vnímání estetických hodnot obyvatel tohoto území a schopnosti je ztvárnit do monumentálních komplexů zemědělských usedlostí. Usedlost patří k menšině intaktně dochovaných objektů v ineteriéru i exteriéru s řadou architektonických detailů.

Odkaz: https://www.pamatkovykatalog.cz/venkovska-usedlost-12811246

Partneři projektu