Božanov č.p. 216

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Adresa: Božanov č.p. 216
Kat. území: Božanov
GPS: 50.5191711N, 16.3459233E

Památková ochrana: ano
Rejstřík ÚSKP: 40744/6-1504
Vročení: 

Obecní úřad: Božanov
ORP: Broumov

Základní informace: Wikipedia

Německý název obce: Barzdorf
Heimatkreis Braunau: Barzdorf

Přízemní zděný dům s vročením 1860. Klasicistní lidová architektura broumovského typu.

Dům usedlosti broumovského typu volně stojící v zástavbě, štítově orientovaný ke komunikaci, přízemní, zděný z cihel a kamene na kamenné podezdívce, zčásti podsklepený. Střecha sedlová, pokrytá taškami, krov hambalkový. Vnitřní dispozice komoro chlévního typu zachována s drobnými úpravami, chlév adaptován na garáž. Síň průchozí, klenba svedena do sloupů. Ze síně schodiště do sklepa a na půdu. Ve světnici záklopový strop, světnička plochostropá, spojovací chodba do chléva valeně klenutá, přední komora a maštal mají klenby valené s výsečemi, dvě zadní komory jsou zaklenuty plackou. Štítová stěna tříosá, okna dvoudílná, dvoutabulová, v podezdívce tři obdélná okna do sklepa, dvě z nich jsou slepá. Štít oddělen římsou krytou taškami, ve štítu čtyři pilastry s ionskými hlavicemi a rovným překladem, kanelované. Mezi nimi tři dvoudílná dvoutabulová okna ve slepých arkádách, pod vrcholem dvě úzká obdélná okna se sdruženým podokenním parapetem. Nad okny v arkádách štukové květy, nárožní kvádrování. Ve dvorní okapové stěně dvě dvojitá dvoudílná okna do světnice. Vstup do domu ve výklenku se sediles, dveře původní v hranolovém profilovaném portálu. Vedle vstupu do domu čtyřdílné čtyřtabulové okno do síně ve slepé arkádě. V síři síně okapová stěna mírně předstupuje, vrchní část předstupující části tvoří kladí nesené pilastry s profilovanými hlavicemi. Na předstupující části síně tři oválné štítky, ve dvou zaznamenáno čp. 216, ve třetím vročení 1860. Dále jsou dvě dvoudílná dvoutabulová okna do světničky, nové železné dveře do maštale, malé obdélné zamřížované okno a vrata do garáže (původně chlév). Vedle vstupu do chléva je vsazena pískovcová psí bouda ve tvaru broumovského statku. Před domem zápraží s původními pískovcovými deskami. V zadní okapové stěně je jedno dvoudílné dvoutabulové okno do světnice a dvě slepá okna rovněž v prostoru světnice, všechna tři jsou s podokenními parapety. Dále tři obdélná dvoudílná okna a tři čtvercová nová okna v kovovém rámu, všechna v původním pískovcovém ostění. V podezdívce jedno zamřížované okno do sklepa. U vstupu do síně v zadní okapové stěně přistavěno bedněné závětří s pultovou střechou. V zadním štítu dvě obdélná malá okna, mezi nimi dvoukřídlové seníkové dveře. V patřeštítu dvě obdélná malá okna, ve vrcholu štítu půlkruhové malé okno. Vše v kamenném ostění, všechna okna vyjma okna ve vrcholu štítu zamřížovaná. Barva fasády červená, šambrány kolem oken a zdobné prvky zvýrazněny bíle. Zadní okapová stěna a zadní štítová stěna hrubě omítnuty.

Odkaz: https://www.pamatkovykatalog.cz/venkovsky-dum-12811291

Partneři projektu